02 - גינון אקולוגי – הטרנד העכשווי בגינות

גינון אקולוגי

אם אתם מבקשים להקים לכם גינה  – כדאי שתשקלו להקים גינה אקולוגית. הטרנד העכשווי בתכנון גינות בשנים האחרונות הוא הקמת גינות אקולוגיות. אולי זה קשור להתחממות הגלובאלית אולי זה קשור למחסור במים בישראל – בכל אופן רבים מבקשים להקים להם גינה שכזו שיכולה לחסוך 80 אחוזים מתצרוכת המים בגינה.

אז מה היא גינה אקולוגית?

גינה אקולוגית היא גינה המצריכה מינימום התערבות. היא גינה המקיימת את עצמה באופן עצמאי –  כדי לתחזק גינה אקולוגית חייבם להיבדק שלושה גורמים: חומציות הקרקע, חשיפה לשמש וכמות משקעים. בגינה אקולוגית אין שימוש בחומרי הדברה וברעלים.

בבחירת הצומח בגינה אקולוגית לרוב משולבים צמחי תבלין, מחי ועצי מאכל, הצמחים בגינה אורגנית הם כאלו המתאימים לסוג הקרקע ולמינימום השקעה. את עבודת הגינון והטיפוח מבצע הטבע עצמו בהתערבות מינימלית של האדם – השמש, חרקים הקרקע הם אלו אשר מפרים את הצמחייה.

בגינה אקולוגית יש להשתמש בקומפוסט אורגני המתפרק מעצמו – ומשמש לדישון האדמה.

כיצד משאבי הטבע משתלבים בגינה האקולוגית?

מים – הכוונה היא להשתמש במינימום מים. בהקמת גינה אקולוגית חשוב להשתמש במרב החיפויים לקרקע מבלי להוריד מהצומח. הצמחים שיבחרו הם רב שנתיים הצורכים מינימום מים. ההשקייה התבצעת על ישי טפטפות הממוקמות בשבילים רבים בתוך הגינה כדי ליצור השקיה מדויקת וחסכונית במים.

אדמה – האדמה תהיה משופעת בקומפוסט המפרה ומדשן את האדמה. על האדמה לא להיות חומצית ולכן תעבור טיפול נוגד חומציות.

חומרים – בגינה אקולוגית השימוש הוא בחומרים טבעיים כגון: עץ, אבן וכד’.

במשרד החקלאות הוקמה וועדה שמטרתה להגדיר את הקריטריונים ומתווה להקמת גינה אקולוגית – ואלו הם:

 1. גן בר-קיימא הוא גן המקיים עצמו במינימום התערבות לטווח ארוך או בפגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרות ובשימושי הגן.
 2. בכל גן יכולים להתקיים עקרונות אקולוגיים. מרבית הגנים אינם מהווים מערכת אקולוגית יציבה, שכן נדרש ממשק של התערבות חיצונית.
 3. בגן בר-קיימא מתקיימים יחסי גומלין חיוביים בין הסביבה לאדם. בגן זה רואים את האדם ואת צרכיו כחלק מהסביבה.
 4. בתכנון הגן ובאחזקתו יש להתחשב בתהליכים דינמיים המתרחשים בגן במהלך השנים כגון תחרות בין צמחים, הצללה הדדית, נשורת עלווה וכדומה. גן זה משתלב בשינויים העונתיים החלים במקום שבו הוא נמצא.
 5. זהו גן המשלב טכנולוגיות התורמות לשימור ולשימוש מושכל במשאבי הסביבה (דוגמת שימוש באנרגיות מתחדשות, מים, קרקע
 6. בגן בר-קיימא ניתן ליישם מגוון שיטות ידידותיות לסביבה.
 7. גן בר-קיימא מכיל מרכיבים שונים צמחיים ופיזיים (מסלע, טופוגרפיה), התורמים להעשרת המגוון הביולוגי.
 8. גן בר-קיימא מיועד למשוך בעלי חיים מקומיים על ידי יצירת סביבת חיים תומכת בעבורם (לדוגמה: פירות, מקור מים או סבך צמחייה
 9. גן בר-קיימא הוא גן שמשתמשים בו בחומרי תשתית מקומיים.
 10. גן ללא רעלים – בגן בר-קיימא נעשה שימוש מינימלי ומסויג בחומרים להדברת עשבים ופגעים. יש עדיפות למניעה, לבקרה ולניטור ולא להדברה עצמה. במקרה של הופעת פגעים תינתן עדיפות להדברה בשיטות ידידותיות לסביבה – שיטות אגרוטכניות, פיזיקליות וכדומה.
 11. בגן בר-קיימא מתקיים שימור ושילוב של ערכי נוף, טבע ומורשת של האזור.
 12. יש ליצור איזון בין הוצאה של משאבים בגן לבין הכנסת משאבים.

מתוך אתר “תפיסת הקיימות” – גינה אקולוגית.

גינה אקולוגית היא טרנט בשל צו השעה  – המחסור במים.

צרו קשר לקבלת מידע והצעת מחיר:

טלפון: 050-7490049 דוא”ל: [email protected]