תאורה סולארית בהקמת גינות

יתרונות לשילוב אנרגיה סולארית בתאורה לגינה אנרגיה סולארית, מהווה, מזה שנים את החלופה הריאלית לחשמל ממקורות מסורתיים, בעיקר בכל המדובר באנרגיה המנותבת לצרכי תאורת חוץ ותאורה לגינה. שכונות שלמות בברלין כבר מוארות בתאורת רחוב המבוססת על קרני החמה, כמו גם שדה התעופה של דובאי. בארץ, לעומת זאת, אנחנו מתחילים לפגוש סנוניות ראשונות ומשמעותיות של ניתובה [...]